Jak zarejestrować znak towarowy?

by anastazja

Przedsiębiorcy decydują się na rejestrację znaku w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, aby uzyskać wyłączne prawo do swojej marki. Zanim jednak proces rejestracji się rozpocznie, składający wniosek musi wybrać zgłaszany znak. Może to być znak słowny, słowno-graficzny, sama grafika itd.

Kolejnym ważnym etapem jest określenie grupy towarów/usług, dla których zgłaszany jest znak. W tym celu, sporządza się specjalny wykaz. Aby uniknąć późniejszych nieporozumień i sporów o znak towarowy, zaleca się używanie nieco szerszych pojęć, np. “meble ogrodowe” – “meble” lub “płyty gipsowe” – “materiały budowlane”.

Następną czynnością jest złożenie wniosku w Urzędzie Patentowym wraz z wymagana opłatą. Aby zmniejszyć koszty całego procesu, istnieje możliwość wcześniejszego skonsultowania znaku z rzecznikiem patentowym, który dokładnie zbada szanse uzyskania dla niego ochrony prawnej. W sytuacji, gdy owa ochrona jest niemożliwa, kosztów związane ze złożeniem samego wniosku nie zostaną poniesione.

Po zgłoszeniu znaku do rejestracji, następuje proces weryfikacyjny, który dokonywany jest przez Urząd Patentowy. Nierzadko wymagane jest wprowadzanie poprawek do wyżej wspomnianego wykazu towarów i usług. Czas oczekiwania na ostateczną decyzję Urzędu wynosi od 12 do 16 miesięcy. W przypadku zatwierdzenia wniosku o rejestrację znaku, Urząd Patentowy wydaje tzw. warunkową decyzję. Polega ona na przyznaniu ochrony prawnej dla znaku towarowego w zamian za uiszczenie opłat: rejestracyjnej oraz za publikację, których wysokość uzależniona jest od ilości tzw. klas nicejskich, do których sklasyfikowano wybrane towary/usługi.

Related Posts