Dlaczego Twoja marka potrzebuje strategii?

by anastazja

Proces budowania marki to nie lada wyzwanie dla osób, które stawiają pierwsze kroki w biznesie. Aby w ogóle przystąpić do tworzenia marki, należy wnikliwie zbadać rynek, na którym będzie ona funkcjonować oraz precyzyjnie scharakteryzować grupę docelową. Opracowanie gruntownej strategii marki pomoże firmie w dążeniu do sukcesu i wskaże właściwy kierunek rozwoju.

Istota strategii marki

Tworzenie marki nie ma ram czasowych. Kreowanie rozpoznawalnej marki o silnej pozycji na rynku to niekończący się proces wymagający konsekwentnych działań. Każda firma, niezależnie od branży, potrzebuje strategii marki. Najlepiej jest opracować ją już na początku działalności. Dzięki niej wdrażanie planów sprzedażowych i marketingowych oraz podejmowanie innych kluczowych decyzji biznesowych będzie znacznie prostsze.

O tym jak budować świadomość marki oraz jak ją mierzyć przeczytasz tutaj.

Jaki jest cel strategii marki?

Strategię marki przygotowuje się w celu stworzenia pożądanego wizerunku, pewnej wizji oraz pozycjonowania marki w umysłach odbiorców. A także, aby uniknąć podejmowania decyzji niezgodnych z wartościami marki, które mogą powodować dysonans tożsamościowy. Marka przygotowana na bazie profesjonalnej strategii przyciąga klientów oraz atrakcyjnych partnerów biznesowych. Pomaga również pozyskać nowych, utalentowanych pracowników, a tym obecnym już w firmie, ułatwia identyfikowanie się z marką i postępowanie zgodnie z jej celami.

Jak budować strategię marki?

Zanim przystąpi się do opracowywania strategii marki, warto:

 • ocenić obecną sytuację na rynku,
 • przeprowadzić analizę działań konkurencji,
 • zidentyfikować segmenty rynku, w których marka ma funkcjonować,
 • scharakteryzować osobowość i potrzeby klienta,
 • w przypadku odświeżania marki, przeanalizować jej przeszłość.

Strategie powinno się tworzyć poprzez zestawienie dwóch perspektyw – marki i potencjalnego klienta. To co reprezentuje sobą marka, wpływa na odbiorcę w dwojaki sposób: 

 • Funkcjonalny, czyli na jakie potrzeby odpowiada produkt lub usługa. Są to wymierne korzyści jakie otrzymuje klient poprzez kontakt z marką.
 • Emocjonalny, czyli to jakie odczucia wywołuje marka u odbiorcy oraz jakie wartości reprezentuje. Są to korzyści niewymierne, lecz bardzo istotne i pozostające w świadomości adresata marki.

Po zebraniu niezbędnych informacji na temat sylwetki klienta, można skupić się na charakterystyce marki, tzn.:

 • Dowodach — dlaczego warto uwierzyć w osiągnięcie zapewnianych korzyści. Przykładem może być wieloletnie doświadczenie w branży, czy też przejrzysta i nowoczesna strona internetowa.
 • Obietnicach — główne korzyści płynące z kontaktu z marką.
 • Wartościach — w co wierzy marka i jakie przesłanie za sobą niesie. Przykładem niech będzie tu wiarygodność, profesjonalizm lub bezpieczeństwo.
 • Osobowości — ludzkie cechy nadane marce. Sprawia to, iż jest ona postrzegana jako bardziej autentyczna.

Stworzenie kompleksowej strategii marki jest fundamentem świadomości biznesowej firmy i drogowskazem na drodze do budowania przewagi konkurencyjnej. Pomaga w odnalezieniu optymalnych sposobów oddziaływania na odbiorców oraz w doborze odpowiednich komunikatów kreujących pożądany wizerunek zarówno marki, jak i całego przedsiębiorstwa.

Related Posts